Magnus Forsberg, Joke Palmkvist, Mathias Ekman: AI i samhällets tjänst – Vad krävs? - Level: 100

Magnus Forsberg, Joke Palmkvist, Mathias Ekman: AI i samhällets tjänst – Vad krävs? - Level: 100

E5

Digitala trender, IT-chef, Level: 100

Denna session tillhör spåret Digitala trender.
Moderator: Annica Wallenbro Stojcevski

Hur kan Artificiell intelligens (AI) förbättra arbetet inom offentlig sektor? Kan AI bidra till upptäckten av dyslexi, förebygga näringsbrist hos äldre, hjälpa personer med beroendeproblem eller bidra till tidig upptäckt av hjärtbesvär och stroke? Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande inom användning av AI och maskininlärning inom skola, vård och omsorg. Möjligheterna verkar vara oändliga kring hur offentlig sektor kan förändras med hjälp av Big Data, maskininlärning och AI. Men vad krävs av tekniken, av IT-avdelningen, för att lyckas?

Under denna session diskuterar vi de förväntningar ledare inom Offentlig sektor har på IT och tar del av de insikter Microsoft Affärsutvecklare fått utifrån att dagligen möta dessa ledare – Vad behövs och hur börjar ni?

Main target: IT-chef