Bedrägerier = Cybercrime

Bedrägerier = Cybercrime

M6

Digital Trends, Level: 100, Security, Sessioner2018, Threat Protection

• Samhällskostnader av bedrägerier
• ID-problematiken såväl fysisk handling som BankID
• Kortbedrägerier
• Banktrojaner
• Phishing
• IOT (Internet Of Things)
• Social Enginering
• Ett case