Blockchain As a Service - Level: 200

Blockchain As a Service - Level: 200

E8

IT Pro, Level: 200

Blockchain är ett mer öppet, transparent och offentligt verifierbart system som i grunden ändrar hur vi ser på att utväxla värde och tillgångar, verkställa avtal och dela data mellan branscher. Programmen som använder blockchain är nästan obegränsade och sträcker sig från lån, värdepapper och betalningar till mer effektiva leveranskedjor.  Vi tittar på vad Azure kan erbjuda i en Blockchain-värld.