Business Continuity och Azure - Level: 100

Business Continuity och Azure - Level: 100

M1

IT-chef, Level: 100

För att få klarhet i vilka publika molntjänster alternativt investeringar som behöver göras för dina on-premisses lösningar måste du ha klarhet i din rådande situation. Under denna sessionen kommer Robert Hedblom (MVP) att gå igenom vad Business Continuity är och varför det ska vara ett av dina topp prioriteringar under kommande år. Vi kommer gå igenom samtliga komponenter för Business Continuity och framför allt belysa möjligheterna med att reda ut hur du kan knyta dina visioner om Business Continuity till publika molntjänster som Microsoft Azure erbjuder. Förstå vikten av att bygga tjänster och både interna och externa erbjudanden samt vilken nytta din verksamhet kan erhålla av det. Erhåll en klarhet i hur ITSM, ITIL samt andra visionsbaserade koncept kan skapa ordning ur ett kaos. Det krävs inga förkunskaper för att närvara på denna session utan samtliga deltagare kommer erhålla klarhet och förståelse kring koncepten. Sessionen vänder sig till samtliga, IT chefer samt IT-Pro.