Citrix och Microsoft: Bättre tillsammans

Citrix och Microsoft: Bättre tillsammans

M4

IT Decision Makers, Level: 100, Sessioner2018

Under denna session ger vi en överblick av Citrix på Azure. Vi kommer att gå igenom hur Citrix lösningar kan implementeras för att dra största möjliga nytta av Microsofts molntjänster baserat på situationer som de allra flesta företag och organisationer kommer att hamna i om de inte redan är där.