Digitalisering med krav på vinst – Vad krävs? - Level 100

Digitalisering med krav på vinst – Vad krävs? - Level 100

E5

100, Digitala trender, IT-chef

Denna session tillhör spåret Digitala trender.
Moderator: Annica Wallenbro Stojcevski

Kravet för digitalisering av sin affär, av sin verksamhet, är gemensamt för alla branscher idag. Det handlar om stora ekonomiska vinster inom Handeln att få rätt var på hyllan i rätt tid med Inventory Optimization, eller att inom Tillverkande industrin kunna förutse och planera underhåll med Predictive Maintenance, eller att snabbt kunna göra resurskrävande riskanalyser inom Bank & Försäkringsbranschen med Risk Compute. Men vad behövs och hur börjar ni?

Under denna session diskuterar vi de förväntningar ledare inom Handel, Tillverkningsindustri och Bank & Försäkringssektorn har på IT och tar del av de insikter Microsoft Affärsutvecklare fått utifrån att dagligen möta dessa ledare.

Main target: IT-chef
Second target: IT pro
Third target: utvecklare