Förebygg, detektera och reagera på attacker med ökad visibilitet - Microsoft OMS Security & Compliance - Level: 200

Förebygg, detektera och reagera på attacker med ökad visibilitet - Microsoft OMS Security & Compliance - Level: 200

M7

IT Pro, Level: 200, Sessioner2017

Förebygg, detektera och reagera på attacker med ökad visibilitet. Jakob Knutsson visar hur man med Microsoft OMS kan arbeta både proaktivt och reaktivt kopplat till hot och incidenter i IT-miljöer. Vi fokuserar under denna session på området Security & Compliance för att göra mer intelligenta och effektiva hotdetekteringar. Vi tar även upp scenarion kopplat till spårbarhets- och analysperspektiv samt klassificeringar, loggkällor, auditnivåer samt identifiering av High Value Assets & Targets.

Main target: IT Pro
Second target: IT Manager