Ulrika Jonsson, Anna Ström & Sophie Reinius: Hur IT kan bli hjältar i ledningens ögon - Level: 100

Ulrika Jonsson, Anna Ström & Sophie Reinius: Hur IT kan bli hjältar i ledningens ögon - Level: 100

E5

Digitala trender, IT-chef, Level: 100, Sessioner2017

Denna session tillhör spåret Digitala trender.
Moderator: Annica Wallenbro Stojcevski.

Digital transformation ger stora möjligheter men ställer även höga krav, på alla delar av verksamheten. Det ska gå snabbt och det måste bli rätt. Genom att förstå vad som driver Ekonomichefen, Marknadschefen och HR-chefen, förstå utmaningarna dessa funktioner står inför, kan IT leverera än mer relevanta lösningar och bli hjältar. Under denna session får ni träffa chefer från Microsoft som delar med sig av sitt perspektiv, sina behov och sina önskemål och förväntan på IT. Ni går här ifrån rustade att vara drivande av den digitala transformationen och säkerställa att budgeten ligger kvar hos IT och inte flyttas till verksamheten.

Target audience: IT-Manager
Second target audience: IT-Pro