Hybrid Datacenter med Azure

Hybrid Datacenter med Azure

Level: 300, Pre-conf, Pre-Conf IT Influencers & Implementers, Sessioner2018

En majoritet av företag och organisationer är övertygade att moderna datacenter är byggda enligt hybrid modellen, dvs, valda delar körs lokalt och andra delar körs I Azure. Under en heldag får du lära dig hur du kan nyttja Azure som en del av ditt datacenter. Du kommer att lära dig vad du bör ha kvar i din lokala miljö, vad du enkelt kan flytta, vilka delar som bör flyttas tillsammans, hur du kan köra Azure lokalt med Azure Stack, hur du kan köra traditionellt, men ändå nyttja hybrid lösningar med Azure, men också hur du växlar till en modern infrastruktur men ändå kör vissa valda delar lokalt vid behov. Det här blir en dag med Azure, IaaS, PaaS, Azure Stack, Azure Pack, Windows Server 2019, PowerShell, Network, Hyper-V, Storage, Active Directory, Azure Active Directory, System Center, Log Analytics och mycket annat skoj.