Information Protection från design till införande - Level: 300

Information Protection från design till införande - Level: 300

E4

IT Pro, Level: 300

Ett av de största säkerhetshoten är idag informationsläckage! Nya lagkrav med GDPR kräver att vi har bättre kontroll och spårbarhet på vår information. Microsoft har hög fokus att tillföra teknik som möter de hårda kraven och stöttar din verksamhet mot den eskalerade hotbilden . Förhindra både oavsiktligt och avsiktligt informationsläckage. Kryptera, spåra, övervaka och ha möjlighet att återkalla tillgång till information oavsett var den lagras är exempel på funktioner. Anders har infört informationsskydd på företag och myndigheter i 10 års tid och kommer i den här sessionen berätta om sina erfarenheter. Johan på Microsoft kompletterar med alla nyheter inom Azure Information Protection, ett snabbt växande område.

Main target: IT Pro