Johanna Månsson Grahn: Är det dags för Progressive Web Apps? - Level 100

Johanna Månsson Grahn: Är det dags för Progressive Web Apps? - Level 100

M8

Level: 100, Utvecklare

Denna session tillhör spåret The Client Side Story.

Progressive Web Apps är ett begrepp som lanserades av Google och stödjer utvecklingen av alternativ till native-appar på smart phones. Det är lättviktiga, snabba och enkla webbapplikationer som kan vara det naturliga steget efter vågen med “responsiva” sajter. Hur bra kan en Progressive Web App bli? Och när passar de?

Main target: utvecklare