Lisa Gunnarsson: LinkedIn från insidan - Level 100

Lisa Gunnarsson: LinkedIn från insidan - Level 100

E4

Digitala trender, Level: 100

Denna session tillhör spåret Digitala trender.

Lisa berättar om vad LinkedIn är, t ex ur ett dataperspektiv. LinkedIn har över 500 miljoner medlemmar och man säljer data. LinkedIn är också kompetensförsörjning med fokus på det kontinuerliga lärandet. Med hjälp av LinkedIn Learning kan alla bygga sin egen utbildningsplan. Vikten av kompetensutveckling både ur företagets perspektiv liksom för varje enskild individ. Du får höra om hur du kan arbeta med ditt personliga varumärke. Lisa kommer också att prata om de globala trender de ser på LinkedIn. Lisa Gunnarsson beskriver betydelsen av nätverksmediet med ord som relevans, kunskapskälla och ekonomi.