Paneldebatt med Cecilia Wirén: Låt oss prata JavaScript Frameworks - Level 200

Paneldebatt med Cecilia Wirén: Låt oss prata JavaScript Frameworks - Level 200

M8

Level: 200, Utvecklare

Denna session tillhör spåret The Client Side Story.

Det finns många JavaScript ramverk att välja på och beroende på vem du frågar får du olika svar om vilket som du ska använda. Vad ska du tänkta på när du väljer ramverk? Vad kan hända om du väljer fel? Måste du ha dem? Vilket är bäst? Hur förvaltar du dem?

Frågorna är många runt alla ramverk, går det att besvara dem alla? Vår panel guidar er framåt och förhoppningsvis har ni färre obesvarade frågor efter att ni lyssnat på panelen. Panelen består av: Therése Komstadius, David Vujic, Fredrik Holm samt Ida Franceen och kommer modereras av Cecilia Wirén.