Per & Sten Sundblad: Microservices organiserade runt verksamhetsförmågor - Level 200

Per & Sten Sundblad: Microservices organiserade runt verksamhetsförmågor - Level 200

M6

Level: 200, Utvecklare

Denna session tillhör spåret Architecting in the new World.

Martin Fowler och James Lewis sa det först i en banbrytande artikel. Idag säger de flesta microservice-experter detsamma. Microservices skall organiseras omkring verksamhetsförmågor. Det leder till verksamhetsnära tjänster, var och en med ett tydligt ansvarsområde. Tjänster med hög grad av intern sammanhållning och lös koppling till sin omvärld. Hållbara tjänster som kan överleva organisations- och processförändringar. Som också bejakar kontinuerlig vidareutveckling.

Problemet är att nästan ingen säger HUR du skall organisera dina tjänster omkring förmågorna. Sten och Per går igenom en metod som i 7 konkreta steg tar dig från ax till limpa. Från oftast diffusa krav till laserskarpa tjänster och APIer. De visar också en designer som hjälper dig att utforma verksamhetsförmågor, microservices och APIer.

Main target: utvecklare