Bästa vägen till en enhetlig kommunikationslösning i molnet - Level 100

Bästa vägen till en enhetlig kommunikationslösning i molnet - Level 100

M4

IT-chef, Level: 100

Sessionen ger en överblick över kommunikationslösningar baserade på Office 365 och molnbaserad telefoni.  Ta del av hur Skype Operations Framework kan hjälpa din organisation välja och implementera en lösning som realiserar värdet av ett enhetligt användargränssnitt för alla kommunikationsslag.