Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom Affär, Ledning, Verksamhet och IT.

Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är programkurserkonferenser och informationsmöten.

Vårt mål är att erbjuda yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare marknadens bästa utbildningar. Detta uppnår vi genom att knyta till oss Sveriges ledande och tongivande experter inom IT, verksamhetsutveckling och management.

08-510 638 80
info@dfkompetens.se