Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) skapar nya möjligheter för tekniken att ge en meningsfull och positiv inverkan på människor, företag, myndigheter, organisationer och på samhället. Som ett av världens största teknikföretag erbjuder HPE ett utbud av lösningar som spänner över tjänster och IT-infrastruktur samt mjukvara för att lösa kundernas problem och behov. HPE har bl.a. ledande lösningar inom Big Data med IoT (Internet of Things), Cloud, Security och Mobility.

(1 nov 2015 delades det dåvarande HP upp i två separata bolag. Hewlett Packard Enterprise och HP Inc.där HP Inc. fokuserar på utskrifts- och personliga datorprodukter)

Mer information om HP (NYSE: HPE) finns på http://www.hpe.com

Hewlett Packard Enterprise är guldsponsor till Microsoft Techdays 2017.

+ 46 8 517 94000