Vinn en 1:1 date med James Whittaker – en av årets keynote superstars!

 

Hur: Välj en bild som förmedlar din bästa +AI-feeling! Publicera den på Facebook och eller Twitter, tillsammans med en motivering av vilken pryl som du vill koppla AI till?
När: Senast 31 juli 2017, motivering på max 100 tecken och tagga med #TDsweAI

 

Tävlingsvillkor:

1. Tävlingen är öppen för deltagare (över 18 år) på Microsoft TechDays 2017. Deltagare måste vara över 18 år för att delta.
2. Tävlingen börjar den 7 juni 2017 kl. 14.00 och slutar den 31 juli 2017 kl 15.00 (”tävlingsperiod”). Tävlingsbidrag som mottagits efter tävlingsperioden är inte berättigade att delta i tävlingen.
3. Det finns inga begränsningar i hur många gånger varje deltagare får lämna bidrag till tävlingen under tävlingsperioden men varje deltagare kan bara vinna ett pris.
4. För att vara berättigad till vinst, måste deltagare ladda upp en bild på Facebook eller Twitter med hashtag #tdsweAI och som beskriver deltagarens bästa +AI-feeling under sommaren samt med en motivering av vilken pryl som den tävlande vill koppla AI till. Inlägget ska delas på deltagarens nyhetsflöde (newsfeed). OBS! Deltagarens profil måste vara öppen så att Easyfairs kan se inlägget. Texten får inte vara längre än 100 ord, inklusive hashtag.
5. Deltagaren ansvarar för att deltagarens bidrag inte kränker annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Bidrag som är ofullständiga, oläsliga eller skadade kommer att anses vara ogiltiga. Easyfairs tar inget ansvar för bidrag som försvinner, är försenat eller skadat vid överföringen.
6. Personer som bryter mot dessa tävlingsvillkor kommer att uteslutas ur tävlingen och tävlingsbidraget kommer ogiltigförklaras.

Hur vinnaren utses

En vinnare kommer att utses genom en jury som bedömer bidragets kreativitet och engagemang. Juryns beslut är slutligt och kan inte överklagas. Juryn består av Catharina Ljungberg, Microsoft, Liselotte Isacsson, Microsoft, Pernilla Åbrink, Easyfairs Kistamässan.

Vinst

Vinsten består av en 15 minuters personlig pratstund med James Whittaker, Distinguished Engineer på Microsoft. I den händelse James Whittaker blir förhindrad att medverka på Microsoft TechDays 2017 förbehåller sig Easyfairs rätten att ersätta vinsten med ett alternativ.
Easyfairs kommer den 24 augusti kl 15.00 att annonsera vinnaren via techdays.se, samt via TechDays Swedens kanaler på Twitter och Facebook. Deltagare måste aktivt gå in på kanalerna för att se annonsering av vinnaren. Genom att delta i denna tävling samtycker du till att ditt bidrag och det namn på användarkonto som du använder kan publiceras samt användas av Easyfairs i marknadsföringssyfte.

Allmänt

1. Dessa villkor och genomförandet av denna tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.
2. Arrangör är Kistamässan/EasyFairs (org nr: 556705-4555, Box 1128, 164 22 Kista), att. Pernilla Åbrink. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan att därigenom ådra sig något ansvar.