Quantcast

Anders Blecko

Senior Systems Engineer - Citrix

Anders Blecko

Senior Systems Engineer - Citrix
anders.blecko@citrix.com

Biografi

Anders Blecko är Senior Systems Engineer på Citrix Sverige med lång erfarenhet av att hjälpa företag med att implementera mobilitetslösningar och nya mobila arbetssätt

Alla sessioner med Anders Blecko