Quantcast

Björn Johansson Heigis

Partner - Advokatfirman Roshier

Björn Johansson Heigis

Partner - Advokatfirman Roshier

Biografi

Björn Johansson Heigis, är delägare i Roschier Advokatbyrå och ansvarig för byråns verksamhet inom Dataskydd & Digitalisering, Outsourcing och TMT. Björn har omfattande erfarenhet inom dataskydd och andra digitaliseringsfrågor från såväl reglerade som mer oreglerade branscher. Han är speciellt intresserad av skärningspunkterna mellan teknik och juridik, ett ämne som han ofta är ute och föreläser om och debatterar

Alla sessioner med Björn Johansson Heigis