Quantcast

Martin Lidholm

MVP: Skype for Business, Partner - UClarity AB

Martin Lidholm

MVP: Skype for Business, Partner - UClarity AB
twitter-icon
martin.lidholm@uclarity.com

Biografi

Martin är Partner på UClarity och ansvarig för teknikområdet. Martin började arbeta med Microsofts sammarbetsverktyg -96 när Exchange kom och fortsatte in på RTC spåret med Live Communications Server som sedermera blev Lync och idag är Skype for Business. Idag ligger den största fokusen på projekt kring avancerade kommunikationslösningar kring telefoni och video samt integration av Skype for Business mot andra UC plattformar. Martin har stor erfarenhet från flera globala telefoniprojekt med Skype for Business. Martin är MVP på Skype for Business och dess föregångare sedan 7 år.

Alla sessioner med Martin Lidholm