Quantcast

Stefan Palm

VD - Svenska Lumagate

Stefan Palm

VD - Svenska Lumagate

Biografi

Som VD för svenska Lumagate verkar Stefan i en organisation med en fantastisk kunskapsbas om Microsofts plattformar. Och under de 10 år Lumagate funnits har många organisationer tagit del av denna kunskap, men dagens förändringstempo ger upphov till nya behov att få insikt i vad de nya plattformarna möjliggör. Både tekniskt, men också hur detta påverkar existerande processer och affärsflöden. Stefan har med sig 14 års erfarenhet från Microsoft, både från försäljning och tjänsteleverans, och har under denna tid skaffat sig en bred erfarenhet som kommer till användning i arbetet med att vägleda organisationer i de valmöjligheter som Microsoft erbjuder. Vill du ta del av Stefans tankar så finns han på Lumagates blogg, eller sök upp honom på LinkedIn.

Alla sessioner med Stefan Palm