Quantcast

Susanne Wallden

IT Manager - Statens fastighetsverk

Susanne Wallden

IT Manager - Statens fastighetsverk
susanne.wallden@sfv.se

Biografi

Susanne har varit IT-chef på SFV i 5 år och har genomfört en rad stora projekt för att modernisera verksamhetens IT-stöd. Tidigare arbetade Susanne på Försvaret materielverk som Projektledare i 7 år och utvecklade IT-lösningar år Försvarsmakten. Hon har även en karriär i Försvarsmakten som Officer med inriktning på ledning och informationssystem men har även en magister examen i Data och systemvetenskap från Uppsala universitet

Alla sessioner med Susanne Wallden