Quantcast

Tina Johansson

Civilekonom och Affärsutvecklare

Tina Johansson

Civilekonom och Affärsutvecklare
tina@amazeconomy.se

Biografi

Tina är civilekonom inriktad på affärsutveckling och entreprenörskap. Hon har mångårig erfarenhet från mindre och medelstora företag bland annat som CFO och affärsutvecklare. Hon är idag främst fokuserad mot tech- och riskkaptialfinansierade startups där tekniska plattformar och kompetens är centrala i företagens värdekedja. Tina har tidigare talat på bland annat TechX.

Alla sessioner med Tina Johansson