Amy Loutfi

Professor Computer Science, Örebro Universitet

Amy Loutfi

Professor Computer Science, Örebro Universitet

Biografi

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och leder Center for Applied Autonomous Sensor Systems vid Örebro universitet. Hon fick sin doktorsexamen i datavetenskap inom området artificiellt luktsinne och en universitetsexamen i elektroteknik från University of New Brunswick i Kanada.  I sitt akademiska arbete fokuserar Amy Loutfi främst på områdena representation och bearbetning av kunskaper i sensorsystem, samt interaktion mellan människor och robotar.