Anna Ström

Marknadschef Microsoft, Sverige

Anna Ström

Marknadschef Microsoft, Sverige

Biografi

Anna Ström arbetar som marknadschef på Microsoft sedan november 2016. Anna kommer senast från en roll som chef för kund-och partnerupplevelser och har jobbat på Microsoft sedan 2009. Hon har en lång bakgrund inom telekombranschen där hon haft ledande roller inom marknad-, sälj- och produktledning. Uppdraget som marknadschef innebär bland annat att driva transformation och förnya sättet man kommunicerar och bedriver marknadsföring. Anna är också en uppskattad och ofta anlitade föreläsare kring Det Nya Arbetslivet och hur ny teknik öppnar upp möjligheter till kommunikation, samarbete och innovation.