Fredrik Heintz

Prof computer science Linköpings Universitet

Fredrik Heintz

Prof computer science Linköpings Universitet

Biografi

Docent Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet och föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program. Hans forskningområden är artificiell intelligens och autonoma system.