Jan Olsson

Nationell bedrägerisamordnare

Jan Olsson

Nationell bedrägerisamordnare

Biografi

Jan arbetar som förundersökningsledare vid Polisens enhet NBC, Polisens Nationella Bedrägericenter, som han också var med och startade för fem år sedan. Han har under de senaste 10 åren arbetat som expert på bedrägerier.

Jan är ett välkänt ansikte i media och ger i genomsnitt 12 intervjuer i veckan. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl a på högskola och universitet i Sverige men även utomlands.