Johanna Danielsson

COO Kairos Future

Johanna Danielsson

COO Kairos Future

Biografi

Johanna Danielsson är framtidsstrateg och vice VD på Kairos Future, ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Johanna har 20 års erfarenhet av att jobba med omvärldsdriven strategi- och konceptutveckling för uppdragsgivare från hela världen där både människa, teknik och institutioner påverkat förutsättningarna. Mest fokus har legat på rese- och upplevelseindustrin som just nu genomgår en identitetskris – automation och digitalisering påverkar nu starkt en utpräglad servicenäring.