Johannes Anderberg

Director Business Development, Finance.

Johannes Anderberg

Director Business Development, Finance.

Biografi

Johannes Anderberg är affärsutvecklingsansvarig för Microsofts kunder i finansbranschen. I över 20 år har han arbetat med affärsutveckling på banker och försäkringsbolag och har bland annat varit med och starta den första internetbanken, seb.se, samt Sveriges första finansiella  webb-TV kanal, seb.tv. På Länsförsäkringar var Johannes utvecklingschef och drev projekt inom effektivare kundmöten och regelefterlevnad samt levererade referenslösningar inom finansiell webb och app-utveckling i över 10 år. På Microsoft är Johannes bland annat rådgivare till beslutsfattare som står i begrepp att förändra sin affärsmodell och sina produkter. Johannes anlitas ofta som moderator och föreläsare kring de effekter och affärsmöjligheter ny teknologi medför i den reglerade och mycket dynamiska finansbranschen.