Linda Pimmeshofer

Director Business Development, Retail.

Linda Pimmeshofer

Director Business Development, Retail.

Biografi

Linda Pimmeshofer är ansvarig för affärsutveckling inom Retail. Det innefattar att stötta kunderna med att möta marknadens nya kravbild och förväntningar. Utbilda och inspirera kring de nya möjligheterna som tekniken medför. Målet är att tillsammans med kund hitta en väg för att göra deras business smartare, engagera deras kunder och anställda och hitta nya affärsmöjligheter.

 

Linda driver också innovations agendan inom fashiontech och modern shopping experience mot Microsofts svenska kunder och samarbetar med organisationer som swedish fashion council, svensk handel och Stockholm Fashion district för att tillsammans sätta Sverige på kartan inom RetailTech och FashionTech.

 

Med en teknisk bakgrund och erfarenhet av branshen har Linda en tydlig åsikt av vart kunderna är, vart de vill och vad som behöver hända. Vill därmed gärna prata om hur man stöttar kunderna på den resa de har framför sig och hur vi går till marknaden ihop.