Markus Lassfolk

Microsoft MVP, System Center Cloud and Datacenter Management - TrueSec

Markus Lassfolk

Microsoft MVP, System Center Cloud and Datacenter Management - TrueSec

Biografi

Markus har ett brett kompetensområde inom Microsoft infrastruktur och är Microsoft Most Valuable Professional (MVP) inom System Center Cloud & Datacenter Management samt jobbar som Principal Technical Architect för TrueSecs Datacenter & Cloud Team. Han arbetar dagligen med produkter och teknologier så som System Center, Virtualisering, Windows Azure Pack och givetvis Windows Server när han bygger lösningar för Hosters och stora företag. Med sin tekniska bredd och djupa kompetens är Markus Lassfolk både en enormt uppskattad arkitekt, föreläsare, lärare och en regelbunden medlem av Microsofts TAP program där han testar och ger feedback till utvecklarna tidigt i utvecklingen av nya produkter så som Windows Server och Azure.