Mats Hultgren

Informationssäkerhetsrådgivare - Addlevel

Mats Hultgren

Mats Hultgren

Informationssäkerhetsrådgivare - Addlevel

Biografi

Mats Hultgren är Informationssäkerhetsrådgivare på Addlevel, och jobbar med säkerhetstekniska analyser och kravställningar, liksom ITSM som en del i processorienterad säkerhet. Han har också djup erfarenhet kring att skriva och upprätta styrdokument och rutiner kring informationssäkerhet och IT-förvaltning. Med 20 års erfarenhet av arbete i företagsmiljöer som tekniker, lösningsarkitekt och strateg är han en av Sveriges mest erfarna experter på säkerhet i förvaltningsfrågor, strategiskt arbete och incidenthantering. Mats föreläser inom informationssäkerhet, IT Management och EUs kommande dataskyddsförordning.

Fokusområden:

• Informationssäkerhet
• GDPR
• Incident Management
• Styrdokument och rutiner
• IT-förvaltning
• ISO 27000 och Critical Security Controls