Rebecka Cedering Ångström

Principal Researcher vid Consumer and Industry Lab

Rebecka Cedering Ångström

Principal Researcher vid Consumer and Industry Lab

Biografi

Rebecka Cedering Ångström är Principal Researcher vid Consumer and Industry Lab. En forskningsenhet vid Ericsson Research som studerar ICT* driven transformation och dess påverkan på samhälle, Industri och människor.

Hon är också en PhD student vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ett av Rebeckas huvudområden är ansvarstagande Artificiell Intelligens (AI) men hon har även arbetat mycket med frågor kring privacy, integritet och säkerhet samt ny digital teknik som augmented och virtual reality. Under 2014-2017 var Rebecka en av två huvudförfattare till Ericssons 10 Hot Consumer Trends.

Utöver sitt arbete på Ericsson deltar Rebecka även i olika initiativ och arbetsgrupper, som AddAI ett initiativ som utforskar AIs påverkan på samhället, IVAs projektet kring digitalisering, där Rebecka deltar i arbetsgruppen kring integritet, och Almegas tankesmedja om digitala förändringar och privacy (nu avslutad).

Rebecka publicerar sitt arbete regelbundet, bloggar för Ericssons Big Ideas blog och är en ofta inbjuden talare till event och konferenser.

* Information and communication technology