Quantcast

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för ”Vinn en Surface Pro 4 + type cover med din bästa bild från TechDays!”

TechDays 2016 – Bästa upplevelsebild från TechDays 2016

 1. Tävlingen är öppen för personer som är bosatta i Sverige, med undantag för anställda hos Microsofts dotterbolag, dess koncernföretag, reklambyråer, partnerföretag och anställdas närmaste släkt (som i detta fall inkluderar make/maka, föräldrar, syskon, barn eller personer som bor i samma hushåll som dessa anställda). Exkluderade från deltagande är även alla andra som yrkesmässig är knutna till denna tävling. Deltagarna måste vara över 18 år för att delta. Microsoft förbehåller sig rätten att kontrollera deltagarnas möjlighet att delta i tävlingen samt att kontrollera deras identitet.
 2. Deltagarna anses ha godtagit och accepterat dessa villkor genom att registrera sitt deltagande i tävlingen.

Deltagande

 1. Tävlingen börjar den 16 november 2016 8.30 och slutar den 17 november 2016 kl 15.00 (”tävlingsperiod”). Tävlingsbidrag som mottagits efter tävlingsperioden är inte berättigade att delta i tävlingen.

 2. Inget köp av någon produkt eller tjänst är nödvändigt för att delta i tävlingen.

 3. Det finns inga begränsningar i hur många gånger varje deltagare får lämna bidrag till tävlingen under tävlingsperioden men varje deltagare kan bara vinna ett pris.

 4. För att vara berättigad till vinst, måste deltagare ladda upp en bild på Facebook, Twitter eller Instagram med hashtag #tdswe och beskriva sin bästa upplevelse på TechDays 2016. Inlägget ska delas på deltagarens nyhetsflöde (newsfeed). OBS! Deltagarens profil måste vara öppen så att Microsoft kan se inlägget. Texten får inte vara längre än 50 ord. Deltagaren måste även ladda ned applikationen ”TechDays Sweden”.

 5. Deltagaren ansvarar för att deltagarens bidrag inte kränker annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Bidrag som är ofullständiga, oläsliga eller skadade kommer att anses vara ogiltiga. Microsoft tar inget ansvar för bidrag som försvinner, är försenat eller skadat vid överföringen.

 6. Personer som bryter mot dessa tävlingsvillkor kommer att uteslutas ur tävlingen och tävlingsbidraget kommer ogiltigförklaras.

Hur vinnare utses

 1. En vinnare kommer att utses genom en jury som bedömer bidragets originalitet och engagemang. Juryns beslut är slutligt och kan inte överklagas. Juryn består av Åsa Nygren, Microsoft; Liselotte Isacsson, Microsoft; PetroNella Edwardzon, Microsoft; Pernilla Åbrink, Kistamässan och Madeleine Rahm, Kistamässan.

Vinst

Vinsten består av en (1) Surface Pro 4 128GB RAM till ett värde av 8.699 SEK ex moms + en (1) Surface Pro 4 type cover till ett värde av 1 799 SEK ex moms. Vinst kan inte omvandlas till kontanter. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vinsten med ett alternativ med motsvarande eller högre värde, i förekommande fall kan förändringar av produktspecifikationen inträffa.

 1. Microsoft kommer den 17 november kl. 16:00 att annonsera vinnaren via applikationen TechDays Sweden samt kommentera på vinnarens inlägg på Facebook, Twitter eller Instagram. Deltagare måste aktivt gå in på applikationen för att se annonsering av vinnaren. Om en utsedd vinnare inte meddelat sig på plats och hämtat sitt pris i Microsofts monter en (1) timme från att meddelande om vinst skett anses vinsten förverkad.
 2. Vinnarens bidrag samt namn på dess användarkonto på Facebook, Twitter eller Instagram kommer att publiceras på applikationen TechDays Sweden. Genom att delta i denna tävling samtycker du till att ditt bidrag och det namn på användarkonto som du använder kan publiceras på applikationen TechDays Sweden samt användas av Microsoft i marknadsföringssyfte.
 3. Vinnare ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt. Microsoft kommer att registrera vinstens värde som en förmån för vinnaren. Kontrolluppgiften skickas till Skatteverket vid årets slut.

Personuppgifter

 1. Samtliga personuppgifter som samlas in i samband med denna tävling kommer att behandlas i enlighet med Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig via http://privacy.microsoft.com/. Genom att delta i denna tävling, samtycker du till användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

 2. Microsoft kommer att använda personuppgifterna för att bekräfta ditt deltagande och för att kommunicera vinnaren via applikationen TechDays Sweden och via kommentar på vinnarens inlägg på Facebook, Twitter eller Instagram.  Microsoft kan även använda personuppgifterna i marknadsföringssyfte genom publicering av deltagares bidrag.

 3. Kontakta Microsoft AB om du vill ha ytterligare information kring behandlingen av dina personuppgifter eller begära rättelse av densamma. Begäran om registerutdrag enligt Personuppgiftslagen ska egenhändigt undertecknas och skickas till Microsoft AB.

Microsoft AB

Box 27

164 93 Kista

 

Allmänt

 1. Dessa villkor och genomförandet av denna tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

 2. Microsoft ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. Deltagarna godtar att Microsoft inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. Inte heller tar Microsoft ansvar för felaktigt bruk av vinsten eller deltagandet i denna tävling. Ingenting av det som nu nämnts begränsar Microsofts förpliktelser vid dödsfall eller personskador som uppstått till följd av företagets oaktsamhet eller bedrägeri.

 3. Arrangör är Microsoft AB (org.nr. 556233-4804), Box 27, SE-164 93 Kista, att. Åsa Nygren. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan att därigenom ådra sig något ansvar.