Vad är TechDays Talks?

TechDays Talks är ett helt nytt spår som består av rappa presentationer inom en mängd intressanta områden. De är noga utvalda för att visa olika verksamheters utmaningar och hur IT kan bistå med lösningen!

Scenen för TechDays Talks är i Microsofts monter. Dessa mini-sessioner hålls i block om 3 x 18 minuter parallellt med det ordinarie programmet. Du måste inte stanna under hela blocket utan kan givetvis välja enstaka Talks som intresserar just dig.

Scrolla ner för att se programmet för båda dagarna.

Konferencier
Eva-Mia Westergren, Marknadschef, Microsoft

Onsdag 24 oktober


11.00-12.00 Den smarta och hållbara staden


11:00 AI – I samhällets tjänst

 

Hur ni kan använda AI för att skapa bättre kontroll över er infrastruktur, öka tillgänglighet och optimera flöden.

Magnus Forsberg
Affärsutvecklare & industrispecialist, Offentlig sektor

11:20 Modern, digital medborgardialog

Vi visar hur man kan kommunicera på ett modernt och användarvänligt sätt med medborgarna via chatbottar.

Erik Olsson
Account Technology Strategist

11:40 Börja träna din AI modell nu!

Vi visar hur man tränar sin AI motor på bästa sätt och vilka fördelar man kan få ut av det redan nu.

Zenodia-Charpy
Data Scentist


13.15-14.15 Samarbete för bättre utkomster och resultat


13.15 Samarbete – förutsättningen för att sätta patienten i centrum

Hur använder de världsledande sjukhusen moderna samarbetsverktyg tillsammans med AI och VR.

Mathias Ekman
Director Industry Solutions

13.35 Digitalt samarbete

 

Team som plattform, vad man kan göra, hur och DEMO.

Johan Ståhlberg
Account Technology Strategist

13.55 Inga språkbarriärer!

 

Demo av Microsoft Realtime Translator.

Erik Olsson
Account Technology Strategist


14.45-15.45 Skapa förutsägbarhet i din verksamhet


14.45 Hur frigör vi information och gör den tillgänglig till olika aktörer?

Förutsägbarhet bygger på data, men hur kan man frigöra det så att olika aktörer har det tillgängligt?

Åsa Kidman
Digital Strategy Advisor

15.05 Bias i data, bias i algoritmer och bias i beslut

Förstå ditt data, dina algoritmer och vilka typer av beslut de möjliggör, motvikten till bias är förståelse.

Arifur Rahman
CTO, Microsoft Services Sweden

15.25 Predictive business – exempel från verkligeheten

Exempel från hur olika verksamheter arbetar med förutsägbarhet och vilken påverkan det har på, exempelvis affärsutveckling och organisation.

Magnus Glader
Digital Advisor


16.15-17.15 Från juridik till handling


16.15 Hur ställer man om och var börjar man?

En bakgrundsbeskrivning till vad man behöver tänka på när man ska gå till en publik molntjänst. Begrepp som personuppgiftsbiträde, personuppgiftsansvarig, datasubjekt reds ut.

Sara Wikström
Chefsjurist Microsoft Sverige

16.35 GDPR, OSL, ISO, SOC annan akronym-bingo

Diskussion om hur tekniken kan hjälpa till att uppfylla kraven i GDPR och annan lagstiftning.

Sara Wikström
Chefsjurist Microsoft Sverige

Daniel Akenine
Nationell Teknik- & säkerhetschef Microsoft Sverige

16.55 Behövs en digital Genèvekonvention och vad är det?

Behövs en digital Genèvekonvention och vad är det?
Tankar om hur man kan lagstifta framgent för att möta en ökad digitalisering, vilka behov som finns och vad som redan är på gång.

Sara Wikström
Chefsjurist Microsoft Sverige


17.30-18.30 IT-säkerhet, hot eller möjlighet?


17.30 En säker och modern arbetsplats – vad är det?

 

Hur kan Microsofts säkerhetsstory och de kraftfulla verktygen i Microsoft 365 hjälpa organisationer att genomgå en digital transformation på ett säkert sätt utan att kompromissa med användarens produktivitet?

Theodora Malmström
Säkerhetsrådgivare

17.50 Rik säkerhetsplattform för rätt säkerhet

 

Frångå gamla arv med dussintals punktvisa lösningar som inte ger rätt säkerhet. Microsofts säkerhetsplattform ger dig rätt säkerhet före-, under- och efter säkerhetsincidenter. Dessutom är medarbetarens produktivitet i fokus, där säkerheten verkar utan att synas.

Predrag Mitrovic
Säkerhetsrådgivare

18.10 Förbättra säkerheten genom att ta kontroll över tjänsterna i molnet

Microsoft Cloud App Security ger insyn i användandet av molntjänster, tillhandahåller intelligenta analyser för att identifiera och bekämpa cyberhot samt ger möjligheten att kontrollera hur ert data i molnet hanteras.

Johan Ohlén
Technical Architect, Identity & Information Protection

Torsdag 25 oktober


09:00-10:00 Ett klassrum där alla lyckas


09.00 Det inkluderande klassrummet

Stina Biärsjö visar hur Microsoft produkter kan göra det möjligt för alla elever att lyckas i klassrummet.

Stina Biärsjö
Lösningsspecialist, Skola & högre utbildning

09.20 Prisvärda enheter för skola

 

Stina och Kjell kommer föra ett samtal om hur man väljer en bra enhet till skolan.

Kjell Klavsjö
Lösningsspecialist hårdvara

Stina Biärsjö
Lösningsspecialist, Skola & högre utbildning

09.40 Från managering till Minecraft – allt finns i klassrummet

Jerker kommer prata om hur Microsofts olika lösningar erbjuder en rik värld att jobba i – för lärare, elever och IT-ansvariga.

Jerker Porat
Learning Delivery Specialist / Lärinspiratör


10.30-11.30 En attraktiv arbetsplats – nya krav skapar behov av nya arbetssätt


10.30 Vad förväntar sig organisationen?

För relevans och långsiktig konkurrenskraft, krävs förmågan att transformera och konstant anpassa sig som organisation. Människor ändrar organisationer, inte tvärtom, varpå det ständiga lärandet blir fundamentalt.

Ulrika Jonsson
Business Development, Digital HR

10.50 Vad förväntar sig de anställda?

 

Så kan du bygga en attraktiv och digital medarbetarupplevelse, från anställning till avslut.

Malin Singden
Technical Solution Prof

Ulrika Jonsson
Business Development, Digital HR

11.10 Hur engagerar vi alla för att nå vår fulla potential som organisation?

Vi visar vikten av – och hur – du kan involvera hela organisationen mot ett gemensamt mål.

Malin Dandenell
Solution Specialist


12.30 – 13.30 Verksamhetstransformation – varför kallar vi det digital transformation?


12.30 Verksamhetsutmaningar som vänds till konkurrensfördelar

Genom att arbeta kreativt och förutsättningslöst med interna utmaningar kan dessa vändas till konkurrensfördelar.

Johan Holmberg
Digital Advisor

12.50 Kundutmaningar som vänds till konkurrensfördelar

Transformation leder ofta till lyhördhet och genom att börja lyssna på sina kunder har många företag med digitalt stöd lyckats tjänstifiera samt bredda sitt produktutbud.

Johan Holmberg
Digital Advisor

13.10 Den digitala transformationsresan

Hur IT kan gå från ett kostnadsställe till att vara en central del av den digitala transformationen?

Alex Lilic
IT Manager, Core Service Engineering


14.00-15.00 Kundnöjdhet


14.00 Ökad kundnöjdhet med Dynamics

För att kunna arbeta effektivt med kundnöjdhet behöver man ha koll på både kundrelationens ”mjuka” och ”hårda” sida. Dvs både beteendedata om kunden och data om åsikter och uppfattningar. Då har man underlag för skapa en relevant kommunikation i syfte att öka kundnöjdheten.

Pu Fernqvist
Team Lead, CRM, SopraSteria

14.20 Bygg en app på 20 minuter

 

Marica kommer att under 20 minuter bygga en Canvas App som hjälper medarbetare att aktivt arbeta med sina kunder för att bygga kundnöjdhet utifrån Dynamics 365 CE.

Marica Söderstam
Lösningsspecialist Business Application Platform, Innofactor

14.40 Artifical Intelligence in Europe

 

Sammanfattning av rapporten som bygger på djupintervjuer med IT-chefer och chefer i ledningsgruppen på 277 storföretag i Europa, varav 20 svenska företag. Bland dem återfinns bland annat Ericsson, IKEA Group, Fortum, Skandia och Vattenfall.

Henrik Hilberts
Partner and Intelligent Automation Leader, EY