AI & ML – använd hemmaplansfördel mot avancerade hot

AI & ML – använd hemmaplansfördel mot avancerade hot

E5

Artificial Intelligence, IT Decision Makers, Level: 100, Machine Learning, Security, Sessioner2018

Hundratusentals nya elaka programkoder (MalWare) föds varje dygn. 10 miljarder identiteter finns till försäljning. Svarta marknader som utvecklas med automatiserade avancerade attacker och vinstdelning. Skifta tänkesätt och använd maskinlärande algoritmer & AI för att uppnå en hemmaplansfördel. Gör säkerhet till en integrerad tjänst för dina medarbetare och bygg förtroendefulla relationer med kunder och partners.