Att skapa innovation och framgång - så bidrar mångfald och inkludering till affärsnyttan

Att skapa innovation och framgång - så bidrar mångfald och inkludering till affärsnyttan

M6

Digital Trends, IT Decision Makers, Sessioner2018

Välkommen till ett panelsamtal om hur mångfald och inkludering bidrar till ditt företags framgång, innovation och avkastning. Enligt undersökningen ”Delivering through diversity” som McKinsey&Company presenterade 2018, har företag med hög mångfald på ledande positioner enklare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och har dessutom 30 procent högre sannolikhet att ha en ekonomisk avkastning över industrimedianen. Samtidigt står IT-branschen inför en framtid med enorm brist på rätt IT-kompetens och där ytterligare satsningar på inkludering behövs. Hur skapar vi en mer inkluderande techbransch som gynnar innovation och framgång? Vilka fördelar ger mångfald och inkludering på arbetsplatsen och för bolaget? Hur arbetar andra företag för att nå framgång?

Moderator: Fredrik Wolbe