Continuous Delivery med Azure DevOps Pipelines

Continuous Delivery med Azure DevOps Pipelines

M5

Azure Solutions, Developer, Development and Test, Level: 300, Sessioner2018, Team Collaboration

I denna session får du lära dig hur du går från kod till produktion (och tillbaka igen) genom att tillämpa goda principer inom continuous delivery.

Vi kommer att ta en modern applikation, paketera och publisera den till miljöer för test och produktion. För att snabba upp och samtidigt kvalitetssäkra en release så använder vi tekniker som trunk-based development, dynamisk infrastruktur, automatiserad testning, feature toggles och telemetri.

Vår CI/CD lösning implementerar vi med hjälp av nya Azure DevOps Pipelines (tidigare VSTS build/release), en otroligt flexibel plattform där vi kan bygga applikationer i valfritt språk och deploya till alla tänkbara miljöer.

Har du en Go applikation och vill deploya den till kubernetes? Undrar du vad yaml är eller vad release gates kan användas till? Eller vill du bara lära dig hur du kan ta Continuous Delivery till nästa nivå? Då är detta sessionen för dig!