Erfarenheter från att flytta en hel kommuns data från filserver till Office 365 och SharePoint

Erfarenheter från att flytta en hel kommuns data från filserver till Office 365 och SharePoint

E6+7

Cloud Migration, Hybrid Integration, Information Protection, IT Influencers and Implementers, Level: 200, Modern Workplace, Sessioner2018, Team Collaboration

Vi berättar hur själva projektet bedrevs och de olika faserna, hur migreringsprocessen såg ut när vi flyttade 6 TB data och slutligen den tekniska lösningen. Vi kommer också beröra hur vi hanterar exempelvis känsliga personuppgifter och sekretess med hjälp av en hybridmiljö.

Den upsatta lösningen baseras på Office 365-grupper som finns i tre varianter, hos oss kallade organisations-, projekt- och grupprum. Organisationsrum hanteras centralt medan projekt- och grupprum kan beställas av slutanvändarna själva. Dokumenttyper och mallar har sedan applicerats under konfigureringen.