Microsoft Information Protection i verkligheten

Microsoft Information Protection i verkligheten

M2

Information Protection, IT Influencers and Implementers, Level: 300, Security, Sessioner2018

Det ställs allt hårdare krav både från nya lagar och vår egen verksamhet som IT måste bemöta. I den här sessionen presenteras tillsynes orimliga krav som bemöts och uppfylls av de senaste teknikerna runt informationsskydd. Lösningar som Azure Information Protection, Information Rights Management och Windows Information Protection. Identitetsbaserade säkerhetslösningar som skall skydda vår information oavsett var den lagras och kräva rätt nivå av autentisering.
Anders har infört informationsskydd på företag och myndigheter i 10 års tid och kommer i den här sessionen berätta om sina erfarenheter och lösningsförslag