Pulskontroll: Var befinner sig AI just nu? Vilka är de närmaste utmaningarna och framtidsmöjligheterna?

Pulskontroll: Var befinner sig AI just nu? Vilka är de närmaste utmaningarna och framtidsmöjligheterna?

E4

Artificial Intelligence, Big Data and Analytics, Digital Trends, IT Manager, Level: 100, Machine Learning, Sessioner2018

Utvecklingen av AI går framåt med stadiga kliv, men samtidigt dyker nya frågeställningar upp. I den här panelen, med deltagare som täcker in ett brett område från affärer till säkerhet, tar vi pulsen på utvecklingen.  Vi tittar på tre områden: Hur långt tekniken har hunnit, hur affärsmöjligheterna växer fram, och sist men inte minst ett område som fått allt större uppmärksamhet – frågor kring etik och partiskhet (bias) i AI-baserade system och hur vi kan utforma en policy för detta.

Moderator: Mats Lewan