Lexicon

Lexicon

Lexicon

Lexicon är Sveriges största privatägda utbildningsgrupp. Sedan 1979 har vi framgångsrikt utbildat människor och erbjudit konsulttjänster med Sveriges största bredd av kompetens till företag och andra organisationer.

Vi är först i Sverige med ett unikt utbildningskoncept för tekniker och utvecklare som vi kallar Blended Training – Live Webinar. Det är en utbildningsform som kombinerar schemalagda webinarier med individuella studier.

Perfekt för den som under en avgränsad tid behöver lära sig en viss mängd kunskaper – kanske till grund för en certifiering – med stöd från en specialiserad kursledare.

Den som väljer en Blended Training-utbildning får hjälp av en svensktalande kursledare som garanterar att deltagarna följer kursens röda tråd ända in i mål. Utöver de schemalagda webinarierna (vilka även går att se inspelade i efterhand!) sköter kursledaren diskussioner, support och inlägg i den digitala plattform där även kursens material finns.

08-566 107 00
info@lexicon.se