Ricoh Sverige AB

Ricoh Sverige AB

Ricoh Sverige AB erbjuder helhetslösningar för interaktiva möten med videokonferens, IT-infrastruktur och tjänster, utöver dokumenthantering som bolaget kanske mest är känt för. Vi utgår från varje kunds unika behov och IT-miljö med närhet till kunderna genom representation på 36 orter genom egna Ricoh-Center och Corporate Partners. Ricoh är certifierat för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001 respektive 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen med stort fokus på hållbarhet.

 

020-32 11 11
info@ricoh.se