Sopra Steria

Sopra Steria

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag. Företaget har en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer, däribland strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift. Sopra Steria hjälper stora privata och offentliga organisationer i Skandinavien och har djupgående kunskap om flera branscher. Företaget har 40 000 medarbetare i 20 länder och hade en proforma omsättning på € 3,7 miljarder under 2016. I Skandinavien arbetar 1 300 medarbetare med en årlig omsättning på 1,8 miljarder svenska kronor.

+46 (0)70 921 42 92
thobias.arnesson@soprasteria.com