Telecomputing

Telecomputing

Europas största och modernaste plattform för molntjänster.

TeleComputing har för närvarande Europas största och mest moderna driftsplattform för SMB-marknaden. Vi levererar allt från komplett IT-drift till enklare IT-tjänster som anpassas och integreras utifrån kundens exsterande behov och infrastruktur.

Med våra tjänster får små och medelstora företag tillgång till IT med en kvalitet och säkerhet som normalt är undantaget stora internationella företag.